Uư đãi to lớn vào mùa xuân ấm áp

phí 0 & 0 lo lắng khi nạp tiền

Khi nạp tiền, bạn có gặp phải các vấn đề như sau không?

Để giải quyết các vấn đề bạn gặp phải khi nạp tiền,
kể từ bây giờ, whale chính thức tổ chức hoạt động nạp tiền với mức phí thủ tục 0

Whale sẽ chịu tất cả các chi phí

Gửi tiền yên tâm hơn, Whale hiểu bạn hơn

Chi tiết hoạt động

  1. Thời gian diễn ra: Từ nay đến 31/12/2020
  2. Trong thời gian hoạt động, phí thủ tục bị khấu trừ bởi kênh thanh toán khi bạn nạp tiền sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn bằng cách điểm tín dụng
  3. Điểm tín dụng được sử dụng cho tăng tiền ký quỹ khi bạn giao dịch, nhưng không áp dụng cho hợp đồng đếm ngược, không thể rút tiền trực tiếp
  4. Trong thời gian hoạt động, giao dịch 1 lót ngoại hối / kim loại / dầu thô / sản phẩm chỉ số, hoặc 100 USD hợp đồng đếm ngược, bạn có thể nhận được điểm tín dụng được chuyển thành tiền mặt 2 USD, có thể rút trực tiếp sau khi chuyển thành tiền mặt
  5. Bạn cần gửi email đến [email protected] trước ngày 10 mỗi tháng để đăng ký nhận thưởng tháng trước. Nếu bạn quên nộp yêu cầu hoặc nộp yêu cầu không trong thời gian quy định, bạn sẽ không được hưởng phần thưởng đổi điểm tín dụng tháng trước
  6. Sau điểm tín dụng được ghi vào tài khoản 50 ngày hoặc khi bạn rút ra tiền gốc, điểm tín dụng sẽ mất giá trị
  7. Nếu số dư tài khoản bạn tại Whale trở về 0 hoặc chuyển sang âm, tất cả các điểm tín dụng kiếm được sẽ bị vô hiệu
  8. Hoạt động này chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, Whale có quyền giải thích và sửa đổi cuối cùng của quy tắc hoạt động này

Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, phí thủ tục bị khấu trừ bởi kênh thanh toán khi bạn nạp tiền sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn bằng cách điểm tín dụng, tiết kiệm cho bạn rất nhiều chi phí giao dịch, thực sự thực hiện phí 0 nạp tiền, 0 lo lắng. Giao dịch với 100% tiền vốn, tận hưởng trải nghiệm giao dịch tuyệt vời và tối đa hóa lợi nhuận

Điểm tín dụng sử dụng thế nao?

nhấn vào đây để tìm hiểu thêm chính sách điểm tín dụng

Chúng tôi chấp nhận tất cả các phương thức thanh toán phổ biến nhất

nạp tiền & rút tiền đa kênh để thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn

Cách nạp tiền vào tài khoản

4 bước dễ dàng , tiết kiệm thời gian và bớt lo bạn

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox