Whale lại thêm vinh quang

trên bảng danh dự

Nền tảng giao dịch an toàn nhất trên Châu Á – Thái Bình Dương,
bảo vệ an toàn của mỗi giao dịch bạn

Đối tác tin cậy của bạn trong giao dịch

Whale giành giải thưởng “Nền tảng giao dịch an toàn nhất trên
Châu Á-Thái Bình Dương”

Whale lại thêm một giải thưởng mới trên bức tường danh dự. Sau khi được “Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu”bầu chọn là “Nhà môi giới ECN / STP tốt nhất ở Châu Á – Thái Bình Dương” vào năm 2020, Whale lại giành được một giải thưởng “Nền tảng giao dịch an toàn nhất trên Châu Á-Thái Bình Dương” với hệ thống bảo vệ tín dụng giao dịch thực sự và minh bạch, là sàn duy nhất trong ngành nhận được hai giải thưởng đó.

Nền tảng giao dịch an toàn nhất trên Châu Á-Thái Bình Dương 2020

Đảm bảo an toàn toàn diện, lên khóa bảo mật cho trade

Chúng tôi thu được thành tích như vậy là vì Whale luôn tuân thủ các quy định pháp luật với thái độ nghiêm ngặt, đảm bảo mọi giao dịch minh bạch và được bảo mật cao nhất để thực thi niềm tin và sự tin cậy của khách hàng.

Được giám sát bởi nhiều cơ quan quốc gia, Giám sát vốn nghiêm ngặt, đảm bảo mọi giao dịch đều hợp pháp lý

Số liệu lên chain – Sàn đầu tiên trong ngành, Để mọi giao dịch đều có thể tìm kiếm, cam kết các giao dịch đều minh bạch và công khai

Các quỹ được cách ly trong ngân hàng quốc tế, Bảo đảm tiền vốn an toàn, giải quyết sự lo lắng của bạn

Hợp tác với các nhà cung cấp thanh khoản top, Tính lưu động sâu, môi trường giao dịch an toàn đáng cậy

Được quốc tế công nhận, thực lực Whale không thể coi nhẹ

“Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu” là tạp chí thương hiệu độc lập đại diện nhất trên thế giới, có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu và thu hút nhiều công ty từ khắp nơi trên thế giới. Các công ty top như Tencent, Huawei, Hewlett-Packard, Dell, Apple cũng tham dự vào và giành được loại giải thưởng kỹ thuật.

Bảo vệ giao dịch an toàn, không phụ lòng mong mỏi của bạn

Whale có thể giành được hai giải thưởng đó trong nhiều công ty xuất sắc, là sự khẳng định và tin tưởng của “Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu” và các traders, điều này mang lại sự khích lệ và niềm tin lớn cho Whale, cũng thêm một động lực mới cho sự phát triển của tương lai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt việc giao dịch an toàn của khách hàng lên hàng đầu, duy trì lợi ích hợp pháp của mọi traders ở mức độ lớn nhất, cung cấp dịch vụ giao dịch xác thực, an toàn và đáng tin cậy hơn, không ngừng tiến lên trên thị trường tài chính toàn cầu với tinh thần tìm tòi.

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox