Mùa xuân may mắn Ưu đãi to lớn
Phản hồi chân thành

Nhận tới 30% điểm tín dụng cao nhất ngay lập tức

Phúc lợi mùa xuân đến, càng thêm niềm vui hơn

Nhận tới 30% điểm tín dụng cao nhất khi bạn nạp tiền

Chi tiết hoạt động

  1. Thời gian diễn ra: Từ nay đến 31/5/2020
  2. Điểm tín dụng được sử dụng cho tăng tiền ký quỹ khi bạn giao dịch, nhưng không áp dụng trực tiếp cho hợp đồng đếm ngược, không thể rút tiền trực tiếp
  3. Trong thời gian hoạt động, giao dịch 1 lót ngoại hối / kim loại / dầu thô / sản phẩm chỉ số, hoặc 100 USD hợp đồng đếm ngược, bạn có thể nhận được điểm tín dụng được chuyển thành tiền mặt 2 USD, có thể rút trực tiếp sau khi chuyển thành tiền mặt
  4. Bạn cần gửi email đến [email protected] trước ngày 10 mỗi tháng để đăng ký nhận thưởng tháng trước. Nếu bạn quên nộp yêu cầu hoặc nộp yêu cầu không trong thời gian quy định, bạn sẽ không được hưởng phần thưởng đổi điểm tín dụng tháng trước
  5. Điểm tín dụng sẽ được ghi vào tài khoản bạn trong vòng 1 ngày làm việc sau nạp tiền. Sau điểm tín dụng được ghi vào tài khoản 50 ngày hoặc khi bạn rút ra tiền gốc, điểm tín dụng sẽ mất giá trị
  6. Nếu số dư tài khoản bạn tại Whale trở về 0 hoặc chuyển sang âm, tất cả các điểm tín dụng kiếm được sẽ bị vô hiệu
  7. Hoạt động này chỉ áp dụng cho các khu vực cụ thể, Whale có quyền giải thích và sửa đổi cuối cùng của quy tắc hoạt động này

Bạn dám nạp tiền! chúng tôi dám tặng! Từ nay đến ngày 31/05/2020, nếu bạn đạt tới số tiền nạp tương ứng, mỗi khoản tiền nạp sẽ được thêm 30% điểm tín dụng cao nhất! Chúng tôi sẽ cùng bạn chào đón mùa xuân ấm áp với tình cảm chân thành!

Tỷ lệ tăng
Số tiền nạp
Điểm tím dụng tăng
10% $500+ $50+
15% $1,000+ $150+
20% $5,000+ $1,000+
25% $10,000+ $2,500+
30% $50,000+ $15,000+

Điểm tín dụng sử dụng thế nao?

Điểm tín dụng được sử dụng vào tiền ký quỹ khi giao dịch hoặc chuyển thành tiền mặt để rút ra.
Cách sử dụng là tùy thuộc vào bạn!

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm chính sách hoạt động

 

Cách sử dụng 1

Sử dụng trực tiếp tặng
tiền ký quỹ khi giao dịch

Cách sử dụng 2

Đạt tới koi lượng giao dịch
có thể rút tiền mặt

Nạp tiền ngay lập tức, nhận điểm tín dụng của bạn

Khách hàng mới

Mở tài khoản Whale

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox