0%

Phí gửi
& Phí rút

Chúng tôi đảm bảo điều này cho bạn!

Đúng vậy, hoàn toàn không mất phí!

Whale không ngừng nỗ lực mang đến những trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho các bạn & chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi sẽ không thu phí gửi & phí rút nữa.

Để hưởng lợi ích này, đơn giản là giao dịch!

Hợp đồng Countdown

Tổng giá trị tham gia giao dịch phải
tương đương 50% tổng tiền bạn đã nạp.

Giao dịch FX

0.1 lots trên 1000USD tiền nạp.

Hãy tận dụng ngay cơ hội này &
tăng tài khoản bạn mà không tốn phí

Chính sách ưu đãi

  • Ưu đãi này sẽ diễn ra từ 2.12.2019 đến 29.2.2020.
  • Nếu chỉ tiêu giao dịch không đạt, phí rút bình thường sẽ được tính là 2.5%. Phí gửi sẽ duy trì ở mức 0%.
  • Trong trường hợp Whale Inc nghi ngờ rằng chính sách phí gửi và rút tiền bị lạm dụng (khi tài khoản được tang lên nhưng không dành cho mục đích giao dịch, Whale có quyền yêu cầu truy thu bất kỳ khoản phí nào mà không cần báo cho khách hàng kể từ thời gian phát hiện)
Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox