Hàng hóa và kim loại quý

Giao dịch ổn định trong nền kinh tế sơ cấp
Lĩnh vực và nhóm tài sản an toàn

Thị trường hàng hóa giao dịch trong một ngành kinh tế chính được chia thành hai loại: hàng hóa mềm như nông sản và hàng hóa cứng như sản phẩm năng lượng và kim loại quý. Một trong những lợi thế chính trong giao dịch hàng hóa nằm ở chỗ nhiều người xem các tài sản như Vàng và Bạc là đầu tư trú ẩn an toàn với sự neo đậu mạnh mẽ trong thời kỳ thị trường biến động tăng cao. Với khả năng giữ giá trị tiền tệ theo thời gian, các sản phẩm như vậy đã được các thương nhân xem là phương tiện đầu tư phổ biến và an toàn.

Đòn bẩy hàng hóa và kim loại1  1:50

Kim loại quý

Cặp giao dịch Tên tài sản
XAUUSD Gold Spot United States Dollar
XAGUSD Silver Spot United States Dollar

Dầu

Cặp giao dịch Tên tài sản
UKOIL.c Brent Oil Future
USOIL.c Crude Oil Future

Giao dịch an toàn trên mọi thị trường
Điều kiện hôm nay!

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox