Số liệu giao dịch của Whale trên Chain

để mọi giao dịch có thể tìm kiếm được theo bản ghi chép số liệu

Trong quá trình giao dịch, bạn có lo lắng những điều như sau không:

1 Tiền vốn trong tài khoản không phù hợp với thực tế?

2 Số liệu giao dịch bị bóp méo hoặc cắt bỏ?

Bây giờ, Whale tận dụng kỹ thuật blockchain, lưu giữ tất cả các thông tin số liệu giao dịch trong hệ thống blockchain, và sẽ xây dựng trình duyệt blockchain của mình, để mọi giao dịch bạn đều có thể tìm kiếm được.

Whale luôn tin tưởng số liệu công khai, minh bạch và không thể bị xuyên tạc là sự căn bản của nền tảng giao dịch để có được khách hàng tin cậy.

 

Sự tin cậy là hạt nhân trong tất cả giao dịch
số liệu minh bạc& phục vụ chu đáo cho bạn

Lưu giữ thông tin trên Chain,
Xây dựng hệ thống tín dụng giao dịch

Tạo môi trường giao dịch minh bạc

Bằng cách áp dụng công nghệ blockchain, tất cả các số liệu giao dịch của bạn sẽ được ghi trên công cộng chain của Ethereum, đảm bảo các số liệu giao dịch được trữ an toàn, không bị trộm hoặc sửa đổi, tạo ra một môi trường giao dịch chân thật, minh bạch và công khai.

Bảo đảm tiền vốn an toàn trong tài khoản

Các khách hàng Whale sẽ là người hưởng lợi lớn nhất nếu áp dụng công nghệ blockchain. Từ việc cải thiện mô thức quản lý tài khoản đến việc thực hiện hợp đồng đa năng để giám sát tốt tiền vốn, đảm bảo mỗi nhà giao dịch đều có thể biết rõ sự chuyển động của từng quỹ trong tài khoản, tránh khỏi nguy cơ lừa gạt ở mức độ lớn nhất và làm an toàn cho tiền vốn.

Quản lý trên Chain, mọi người được thể nghiệm giao dịch an toàn

Kết nối đến máy chủ MetaTrader 4 của Whale thông qua MetaMask

Áp dụng cách tính Keccak256 để ghi trị Hash,mỗi giao dịch tương ứng với mỗi trị Hash và được coi là chữ ký điện tử

Tự động đồng bộ hóa các số liệu trong thiết bị khách hàng để đảm bảo số liệu giao dịch không bị bóp méo

Tìm kiếm thông tin trên trình duyệt blockchain để xác minh chi tiết giao dịch

Thao tác đơn giản, gần gũi với nhu cầu của người dùng và có thể trực tiếp cảm nhận sức ảnh hưởng của số liệu trên Chain

Nền tảng dựa trên an toàn được quốc tế công nhận

Là nền tảng giao dịch đầu tiên trong ngành sử dụng công nghệ blockchain để bảo vệ số liệu giao dịch của các nhà đầu tư, Whale luôn đặt bảo vệ an toàn giao dịch của các nhà đầu tư lên hàng đầu, cố gắng xây dựng một môi trường giao dịch ổn định và đáng tin cậy cho mọi người. Do đó nhân được giải thưởng “Nền tảng giao dịch an toàn nhất châu Á – Thái Bình Dương 2020” do “Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu” Vương quốc Anh trao cho.

Cách tìm kiếm bản ghi chép số liệu giao dịch của bạn

1

1.Tải xuống trình duyệt Firefox,
cài đặt plugin MetaMask

2

Thiết lập ví,
thêm địa chỉ mạng Whale

3

Mở ra trình duyệt block Whale và tìm
kiếm bản ghi chép số liệu giao dịch

Công nghệ đổi mới blockchain của Whale
Làm cho mọi giao dịch đều minh bạch rõ ràng

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox