Countdowns tiền mã hóa

Cách đơn giản hơn và nhanh hơn để giao dịch

Xuất phát từ hai nguyên lý chính của sự đơn giản và tốc độ, Crypto Countdowns cung cấp một khoản thanh toán được xác định trước dựa trên hướng định giá của tài sản được chọn trong các khung thời gian có thể điều chỉnh và nếu hướng giá dự đoán là chính xác, giao dịch có lãi! Sự đơn giản của Crypto Countdowns cung cấp môi trường để thực hiện đơn hàng nhanh chóng, với các khoảng thời gian linh hoạt kéo dài từ dưới một phút cho đến 60 phút, được sắp xếp hợp lý để giúp mọi người dùng giao dịch dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các kích thước đầu tư ban đầu thấp kết hợp với lợi nhuận hấp dẫn.

Thời hạn sử dụng linh hoạt

Trải dài trên 7 khung thời gian có thể điều chỉnh, các khoảng thời gian bắt đầu từ chỉ 60 giây đến một khoảng thời gian kéo dài một giờ. Tính linh hoạt của phạm vi cho phép bạn đếm ngược đến các giao dịch đã thực hiện của mình một cách dễ dàng, theo thời gian hết hạn ưa thích của bạn.

Đơn giản cực độ

Giao dịch chắc chắn mà không có sự phức tạp của giao dịch giao ngay như ký quỹ hoặc đòn bẩy bằng cách chỉ tập trung vào câu hỏi liệu hướng giá sẽ tăng hay giảm thuận lợi khi đếm ngược kết thúc.

Đơn giản cực độ

Giao dịch chắc chắn mà không có sự phức tạp của giao dịch giao ngay như ký quỹ hoặc đòn bẩy bằng cách chỉ tập trung vào câu hỏi liệu hướng giá sẽ tăng hay giảm thuận lợi khi đếm ngược kết thúc.

Yêu cầu về vốn thấp

Với cổ phần tối thiểu thấp và lợi nhuận cao lên tới 90% cho các giao dịch thành công, các nhà giao dịch ở tất cả các cấp sẽ có thể tham gia mà không cần yêu cầu đầu tư trả trước đáng kể.

CÁC CẶP GIAO DỊCH TIỀN MÃ HÕA CRYPTO COUNTDOWN

Cặp giao dịch Tên tài sản
BTCUSD.cc Bitcoin Dollar
BTCJPY.cc Bitcoin Yen
ETHUSD.cc Ethereum Dollar
ETHBTC.cc Ethereum Bitcoin
LTCUSD.cc Litecoin Dollar
XRPUSD.cc Ripple Dollar
NEOUSD.cc NEO Dollar
DASHUSD.cc Dash Dollar
IOTAUSD.cc IOTA Dollar
EDOUSD.cc Eidoo Dollar
OMGUSD.cc OmiseGo Dollar
ETPUSD.cc Metaverse ETP Dollar
EOSUSD.cc EOS Dollar

Đếm ngược đến thành công của bạn ngày hôm nay!

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Market Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

WordPress Lightbox