Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho Whale Inc (Công ty trực tuyến) và phác thảo cách Công ty thu thập, duy trì, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân về khách hàng của họ. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam ​

​Chính sách này áp dụng cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng cũng như bất kỳ khách truy cập nào của trang web Công ty. Công ty cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả dữ liệu cá nhân mà họ có được từ khách hàng của mình, bao gồm thông tin thu được trong các lần truy cập vào trang web này. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam​

THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty sẽ chỉ sử dụng khách hàng của họ dữ liệu cá nhân theo các giao thức bảo vệ dữ liệu quốc tế và sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo mật này. Công ty sẽ thu thập và giữ dữ liệu cá nhân về khách hàng của mình khi họ hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến của mình cho một tài khoản trực tiếp hoặc loại hình thức khác hoặc khi tham gia vào bất kỳ ưu đãi nào khác mà Công ty quảng bá thông qua trang web này. Công ty thu thập dữ liệu cá nhân nhất định để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ hiệu quả. Bằng cách thu thập dữ liệu cá nhân nhất định, Công ty có thể theo dõi và cải thiện các dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng hiện tại và tiềm năng của mình. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam

Dữ liệu cá nhân được thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Chi tiết cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail;
 • Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam
  Chi tiết tài chính như thu nhập hàng năm xấp xỉ và giá trị ròng, kinh nghiệm giao dịch
  và kiến ​​thức đầu tư;
 • Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam;
 • Tài liệu xác minh danh tính như hộ chiếu và ID, hóa đơn tiện ích và / hoặc sao kê ngân hàng

Công ty có thể lấy thông tin từ khách hàng của mình. Sử dụng trang web này và có thể lưu trữ thông tin này với hồ sơ cá nhân của họ. Thông tin này có thể bao gồm các khu vực trang web được truy cập, các trang được xem, tần suất và thời gian truy cập, loại giao dịch được thực hiện, tài liệu được tải xuống và các trang web khác có thể đã giới thiệu chúng hoặc liên kết với chúng.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty có thể sử dụng thông tin khách hàng cho bất kỳ một hoặc nhiều mục đích sau: ​

 • Để xác nhận danh tính khách hàng;
 • Để duy trì hồ sơ cá nhân của khách hàng; ​​
 • Để đánh giá sự phù hợp của khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp; ​​​
 • Để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng mà họ đã yêu cầu bao gồm xử lý các giao dịch;
 • Để cung cấp cho khách hàng các giao dịch và dịch vụ liên quan đến giao dịch;
 • Để thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ có thể quan tâm đến họ; ​
 • Để giữ cho khách hàng được cập nhật về các vấn đề có liên quan đến mối quan hệ kinh doanh của họ với chúng tôi; ​
 • Để điều chỉnh trang web theo nhu cầu và sở thích của khách hàng; ​
 • Để phân tích dữ liệu thống kê được cá nhân hóa để cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng tốt hơn
  sản phẩm và / hoặc dịch vụ; ​
 • Để quản trị tài khoản khách hàng và theo dõi hành vi của nó, đánh giá và phân tích bất kỳ
  hạn mức tín dụng, bao gồm lãi suất, phí và các khoản phí khác được áp dụng cho Tài khoản khách hàng; ​
 • Để chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản; ​

CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty có thể được yêu cầu cung cấp cho khách hàng dữ liệu cá nhân của mình cho các cơ quan quản lý và chính phủ theo yêu cầu của pháp luật theo thời gian. Công ty sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng, mà không cần thông báo khi pháp luật yêu cầu hoặc phải thực hiện hành động đó là cần thiết để:

 • Bảo vệ các quyền của chúng tôi và / hoặc tuân thủ mọi lệnh của tòa án hoặc thủ tục tố tụng tư pháp;
 • Tránh mọi gian lận tiềm ẩn; ​
 • Tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được phục vụ trên Công ty hoặc trên trang web của Công ty; ​
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của các trang web Công ty (và Nhóm Công ty);​
 • Hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Công ty, trang web của công ty hoặc của cộng đồng.​

QUYỀN KHÁCH HÀNG

Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do Công ty yêu cầu. Tuy nhiên, nếu không có thông tin này, Công ty có thể không thể mở tài khoản cho khách hàng nơi thông tin được yêu cầu trong mẫu đơn hoặc cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc hỗ trợ nào khác mà họ đã tìm kiếm. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam

Khách hàng có thể thông báo cho Công ty bất cứ lúc nào rằng các chi tiết cá nhân của họ đã thay đổi hoặc họ muốn Công ty xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng. Công ty sẽ thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng theo hướng dẫn của họ, ngoại trừ trong trường hợp chúng tôi bắt buộc phải giữ dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích pháp lý hoặc pháp lý, để cung cấp cho họ các dịch vụ họ yêu cầu hoặc duy trì hồ sơ kinh doanh đầy đủ . Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, họ có thể viết thư cho Công ty, xác minh danh tính của họ và cung cấp đầy đủ thông tin họ yêu cầu. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam ​​

SỰ ĐỒNG Ý

Bằng cách truy cập trang web này, khách hàng đồng ý với Công ty thu thập, duy trì, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân về họ và được cung cấp bởi họ hoặc bởi người khác theo Chính sách bảo mật này.

BẢN GHI LẠI

Công ty sử dụng cookie để thu thập thông tin về khách hàng Truy cập vào trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp cho họ. Xin lưu ý rằng mô tả này không đầy đủ và Chính sách Cookie của Công ty có chứa thông tin bổ sung. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam

Cookie là những mẩu thông tin nhỏ sử dụng thẻ nhận dạng duy nhất và được lưu trữ trên các thiết bị của khách hàng do họ sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp cho họ. Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam

Hầu hết các trình duyệt internet được thiết lập để chấp nhận cookie. Nếu khách hàng không muốn nhận cookie, họ có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để máy tính của họ thông báo cho họ mỗi khi cookie được gửi tới, và từ đó tự cho mình lựa chọn có chấp nhận hay không Nó hay không. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên cho phép cookie trên trang web của chúng tôi để đảm bảo họ có trải nghiệm tốt nhất có thể. Tắt cookie có thể làm giảm hiệu suất của trang web và nền tảng giao dịch của chúng tôi và cũng có thể làm giảm chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho họ liên quan đến tài khoản của họ.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Công ty có quyền thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì và sẽ thông báo cho khách hàng về những thay đổi đó bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách bảo mật này trên trang web này. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này và nếu họ sử dụng trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào được công bố, việc sử dụng đó sẽ cấu thành thỏa thuận của họ đối với những thay đổi đó.

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

Vista Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, Republic of Seychelles.
WordPress Lightbox