Về Whale

Thương hiệu Whale bắt đầu vào năm 2014 với tư cách là nhà cung cấp giải pháp fintech với kiến thức sâu rộng về tài chính truyền thống. Với tầm nhìn vượt trội để vượt qua những con đường đổi mới để các nhà giao dịch của chúng tôi đạt đến đỉnh cao thành công mới, Whale đã đi theo làn sóng đổi mới blockchain để cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử mang tính cách mạng cùng với danh mục sản phẩm FX đã thử nghiệm hiện tại của chúng tôi.

Sứ Mệnh Của Whale

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mặc dù mọi nhà giao dịch đều có bộ chiến lược và khả năng giao dịch tương ứng, mục tiêu của chúng tôi tại Whale Inc là trao quyền cho tất cả người dùng để đạt đến đỉnh cao tiềm năng cao nhất của họ với các công cụ tiên tiến nhất về công nghệ, chuyên môn sâu về thử nghiệm trong ngành và không thỏa hiệp dịch vụ khách hàng. Thông qua nỗ lực liên tục của chúng tôi để ưu tiên phát triển cá nhân của tất cả các nhà giao dịch, Whale Inc chỉ tập trung vào việc tạo ra hiện thân lý tưởng của một nhà giao dịch. Mọi quyết định, mọi tính năng và mọi khía cạnh giao dịch trong kinh doanh của chúng tôi đều được đặc biệt mài giũa để tạo ra môi trường giao dịch và các công cụ tài chính tốt nhất có thể để mang lại lợi nhuận đầu tư tối đa.

Thông Tin Tập Đoàn Whale

Whale Markets Ltd. là một Công ty Kinh doanh Quốc tế được thành lập tại Seychelles vào ngày 6 tháng 2 năm 2018 với Số IBC 201922. Hoạt động theo Đạo luật Công ty Kinh doanh quốc tế 2016, Seychelles IBC cung cấp một loạt các lợi ích tài phán cho các thực thể ở nước ngoài. Các chính sách bảo vệ tài sản hợp lý của nó tạo ra một môi trường đáng tin cậy và an toàn cho các khách hàng toàn cầu của Whale. Cùng với lập trường nghiêm ngặt về việc tiết lộ thông tin, các nguyên lý cơ bản cốt lõi của Seychelles IBC đã tạo ra tiếng vang vững chắc với lý tưởng bảo mật khách hàng của Whale Inc.

Giấy chứng nhận thành lập công ty quốc tế Seychelles (IBC)

Giải thưởng
Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại: [email protected]
Liên hệ: +164 6586 2199

Copyright © 2021 Whale Inc. All rights reserved.
No portion of this website may be reproduced without permission.

Vista Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, Republic of Seychelles.
WordPress Lightbox